Nabór na stanowiska pracy

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie informuje o możliwości składania podań o pracę.

W związku z realizacją projektu „Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym-lepszy start przedszkolaków w gminie Szydłów” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowanym przez Gminne Centrum Kultury Szydłowie informujemy o możliwości składania podań o pracę na następujące stanowiska:

- nauczyciel wychowania przedszkolnego,
- nauczyciel języka angielskiego,
- nauczyciel religii/etyki,
- logopeda,
- nauczyciel rytmiki,
- nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Podania należy składać w budynku Gminnego Centrum Kultury ul. Targowa 3
do 03 sierpnia 2012 w godzinach 7.30-18:00.

- Ogłoszenie