Punkty Przedszkolne

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego w Solcu nastąpi o godzinie 11.00, a w Potoku o 12.00.

Prosimy o konieczną obecność rodzica lub opiekuna wraz z dzieckiem.