Szydłów łączy pokolenia - wnioski na kulturę

W ramach realizowanego przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie wniosku „Szydłów łączy pokolenia” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, nasza jednostka ma możliwość sfinansowania od 3 do 7 inicjatyw kulturalnych.

Mieszkańcy mogą składać wnioski aplikacyjne, które 5 lipca br. zostaną ocenione i wybrane do realizacji. Do rozdysponowania mamy 23 100,00 zł, a maksymalna kwota dofinansowania inicjatywy może wynieść 7 000,00 zł. Liczymy na ciekawe pomysły, które należy opisać w Formularzu aplikacyjnym i do dnia 4 lipca 2019 r. do godz. 14.00 złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie, ul. Targowa 3.

W dn. 12 czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów odbyło się spotkanie z Karolem Ostalskim – animatorem z Narodowego Centrum Kultury. Pan Karol pomaga i doradza w realizacji naszego wniosku.

Bardzo nas cieszy, że w spotkaniu wzięło udział wielu mieszkańców, którzy chcą angażować się społecznie i współtworzyć kulturę w swoich miejscowościach, wśród nich burmistrz Andrzej Tuz, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych. W bardzo sympatycznej atmosferze rozmawialiśmy o roli kultury w naszej gminie, współpracy i możliwościach realizacji inicjatyw.

Jeszcze w czerwcu odbędzie się kolejne spotkanie z naszym animatorem dotyczące doradztwa w zakresie jak najlepszego napisania inicjatywy lokalnej.

Maria Stachuczy