Tydzień Kultury Języka

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym 

„ Przysłowia mądrością narodu”

KONKURS  JEST ORGANIZOWANY W RAMACH  XXV TYGODNIA KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
 

Osoby  zainteresowane  wykonują  prace plastyczne w formacie co najmniej A3 obrazujące znane przysłowia i hasła o języku i mowie polskiej.

Prace wykonane w dowolnej technice zostaną ocenione przez jury w dniu 17.03.2017

Wyróżnione osoby w kategoriach klas  Szkół Podstawowych I-III oraz IV-VI zostaną nagrodzone książkami!

Prace należy składać w Gminnym Centrum Kultury w Szydłowie do 16.03.2017 

Przypominamy również o trwającym konkursie czytelniczym. Zapraszamy do zgłoszeń.