Warsztaty ceramiczne

Zapraszamy dzieci i młodzież                                                                   

na warsztaty ceramiczne oraz zajęcia lepienia w glinie na kole garncarskim

Zapraszamy 27 i 28 sierpnia(czwartek,piątek)

w godzinach 13.00-17.00 obok budynku synagogi

Zajęcia są finansowane w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury- Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015