Wyniki oceny wniosków Inicjatywy Lokalne 2015

Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej złożone aplikacje na inicjatywy w ramach „Sięgaj gdzie wzrok nie sięga- łączmy się w działaniu” - projekt Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 realizowanym przez  Gminne Centrum Kultury w Szydłowie dofinansowany  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

W dniu 12 czerwca 2015r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury przy ul. Targowej 3

Komisja Oceniająca  w  17- osobowym składzie zgodnie z regulaminem  dokonała oceny n/w inicjatyw : 

 

            nazwa inicjatywy                                                                ilość przyznanych punktów       

 

1.Żywot Władysława Świętego w odsłonach kilku                                                    71pkt
2. Letnia Akademia Artystyczna                                                                            67pkt
3. Grupa wokalno teatralna ,, W krzywym zwierciadle’’                                            65pkt

4.Historia zaklęta w glinie                                                                                      64pkt

5.Integracja seniorów i młodych – wspólnie poznajemy zabytki                                 61pkt

6.Taneczne pasje                                                                                                  60pkt

7.Sierpniowy festyn rodzinny                                                                                  59pkt

8.Chcę więcej idę dalej                                                                                          34pkt

9.Działajmy razem                                                                                                55pkt

10.Dzień złotego kłosa- integracja społeczna                                                           56pkt

11.Przewodnik po mojej miejscowości                                                                     47pkt

12.Rozwijamy talenty- zajęcia taneczne dla dzieci z Brzezin                                     55pkt

13.Tańcem w przeszłość                                                                                         55pkt

 

Komisja kierując się ilością zebranych  punktów postanowiła skierować do dalszej realizacji następujące projekty:

 

1.Żywot Władysława Świętego w odsłonach kilku                                                    71pkt

2. Letnia Akademia Artystyczna                                                                            67pkt

3. Grupa wokalno- teatralna ,, W krzywym zwierciadle’’                                           65pkt

4.Historia zaklęta w glinie                                                                                      64pkt

5.Integracja seniorów i młodych – wspólnie poznajemy zabytki                                  61pkt

6.Taneczne pasje                                                                                                  60pkt

7.Sierpniowy festyn rodzinny                                                                                  59pkt