Zapraszamy do składania aplikacji

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie w ramach   realizacji  Programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +”zaprasza mieszkańców gminy Szydłów do składania aplikacji na Inicjatywy Lokalne w projekcie ,, SIĘGAJ GDZIE WZROK NIE SIĘGA- ŁĄCZMY SIE W DZIAŁANIU’’ Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015.

Głównym założeniem projektu  jest włączenie do uczestnictwa w kulturze lokalnej środowisk i osób dotychczas nieobecnych lub mało obecnych w działaniach GCK. Włączenie to polegać będzie na wsparciu oddolnych kulturalnych inicjatyw lokalnych poprzez  partnerstwo z instytucją kultury i włączenie ich do życia kulturalnego Szydłowa.
Przewidywany budżet całkowity projektu 22 000zł.
W ramach projektu dofinansowanych zostanie  od 3 do 7 inicjatyw.
Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie.

ZałącznikWielkość
Aplikacja Inicjatywy Lokalnej w projekcie NCK 2015.docx201.94 KB
Regulamin konkursu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne .pdf-1.docx207.88 KB