Zapraszamy na otwarcie wystawy

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie

serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy

fotograficznej ks. Mariusza  Chmury

pt. „Kamperem na wysokościach”

W programie prezentacja multimedialna autora wystawy „Skandynawia” i „Sanktuaria Francji”

oraz kilka słów o karawaningu …

17.09.2017(niedziela)godz. 18.30

budynek Gminnego Centrum Kultury