Zaproszenie na szkolenia w ramach projektu Smykoświaty

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie

we współpracy z:

Staszowskim Ośrodkiem Kultury,

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Staszowie

Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

 

zapraszają do udziału w warsztatach oraz konferencji w ramach projektu SmykoŚwiaty w dniach 17-20.10.2017 r.

w Staszowskim Ośrodku Kultury

 

„Jak pokazywać dziecku świat, aby było wrażliwe i twórcze?”

 

SmykoŚwiaty to projekt, którego celem jest włączanie najmłodszych dzieci (w w. 1-5 lat) do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i stymulowanie ich rozwoju poprzez udział
w działaniach twórczych.

Ideą wydarzenia jest również zwrócenie uwagi grupy dorosłych: rodziców, pedagogów, wychowawców, na to, jak kolosalny wpływ na dalszy rozwój malutkich dzieci może mieć ich uczestnictwo w kulturze.

Zapraszamy pracowników oświaty i kultury, rodziców oraz te osoby, które zainteresowane są sztuką i jej oddziaływaniem na rozwój dziecka oraz rozwijaniem umiejętności pracy artystycznej z dziećmi.

Harmonogram spotkań

Warsztaty 17-20.10.2017 r. Staszowski Ośrodek Kultury

 1. „Muzyka przez zabawę” -  17.10.2017 r. - godz. 16.00 Staszowski Ośrodek Kultury
 2. „Ciekawe triki plastyki” – 18.10.2017 r. – godz. 16.00 Staszowski Ośrodek Kultury
 3. „Dzieci tańczące”  – 19.10.2017 r. – godz. 16.00 Staszowski Ośrodek Kultury
 4. "Sztuka inspiruje" – 20.10.2017 r. – godz.12.30 Staszowski Ośrodek Kultury

 

Konferencja 20.10.2017 r., godz. 14.30 – 17.30 Staszowski Ośrodek Kultury

 • Justyna Kowalczyk „Kim są najnaje? Jakie światy budują dzieci i jakim językiem
  w nich się porozumiewają?
  – prezentacja doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu SmykoŚwiaty.”

 

 • Krzysztof Laskowski „Rola aktywności muzycznej dziecka. Edukacja muzyczna
  w pracy z dziećmi najmłodszymi”

 

 • Anna Szary "Sztuka inspiruje - prezentacja dobrych praktyk wykorzystujących sztukę w edukacji     elementarnej na podstawie wystaw skierowanych do dzieci.”

 

 • Monika Kiwak „Spektakle dla dzieci do trzeciego roku życia. Perspektywa pedagoga tańca.”

 

 • Anna Szemraj „Twórcza i autentyczna ekspresja – o sztuce dzieci i młodzieży
  z niepełnosprawnością intelektualną”

 

 • Weronika Idzikowska  „Po co dzieciom edukacja kulturowa?” -  panel dyskusyjny

 

Uczestnictwo w konferencji zostanie potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: gck@szydlow.pl

W sprawie pytań prosimy o kontakt:

Justyna Kowalczyk

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie

tel.: 15 864 37 59

 

Maria Stachuczy

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie

tel.: 41 354 53 13

SmykoŚwiaty to działanie, które zostało przygotowane przez Gminne Centrum Kultury w Szydłowie w ramach projektu Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej i jest finansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu NCK Bardzo Młoda Kultura oraz ze środków Województwa Świętokrzyskiego