Wyniki oceny wniosków Inicjatywy Lokalne 2015

Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej złożone aplikacje na inicjatywy w ramach „Sięgaj gdzie wzrok nie sięga- łączmy się w działaniu” - projekt Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 realizowanym przez  Gminne Centrum Kultury w Szydłowie dofinansowany  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

W dniu 12 czerwca 2015r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury przy ul. Targowej 3

Konkurs wiedzy o Władysławie Stanisławie Reymoncie

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie

Zaprasza uczniów Publicznego Gimnazjum w Szydłowie

do udziału w konkursie wiedzy o Władysławie Stanisławie Reymoncie

Konkurs odbędzie się 29.05.2015

Dla zwycięzców przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne w siedzibie GCK

Zapraszamy do składania aplikacji

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie w ramach   realizacji  Programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +”zaprasza mieszkańców gminy Szydłów do składania aplikacji na Inicjatywy Lokalne w projekcie ,, SIĘGAJ GDZIE WZROK NIE SIĘGA- ŁĄCZMY SIE W DZIAŁANIU’’ Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015.

Subskrybuje zawartość