Koncerty z Filharmonii Narodowej

Gminne Centrum Kultury zaprasza mieszkańców na cykl koncertów muzycznych „Spotkania z muzyką”  . Raz w miesiącu profesjonalni artyści z Filharmonii Narodowej prezentować będą muzykę twórców polskich i światowych. 25 października zachwycił publiczność pierwszy występ  Tajemnice Kameralistyki – Kwartet Smyczkowy „Smakołyki na cztery smyki”. Poniżej przedstawiamy plan koncertów na sezon 2016/2017, które odbywać się będą we wtorki o godzinie 17 lub 18.

Punkty Przedszkolne z dofinansowaniem

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie w związku z realizacją projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 o  numerze  RPSW.08.03.01-26-0027/16 pt. „Wesołe  przedszkolaki z gminy Szydłów”  w roku szkolnym 2016/2017 mogło przyjąć  wielu nowych wychowanków do prowadzonych przez nas Punktów Przedszkolnych.

Zapytanie ofertowe katering

Subskrybuje zawartość