Wyniki inicjatyw lokalnych +

 Miejsko –Gminne Centrum Kultury w Szydłowie  realizując projekt współfinansowany z Narodowego Centrum Kultury   Inicjatywy Lokalne + 2019 pt. „Szydłów łączy pokolenia”  z pomocą  członków jury wyłoniło  05.07.2019 7 inicjatyw kulturalnych do realizacji.  Łączna wartość  projektów   to 23 100 zł!

Punktacja przedstawia się następująco:

Subskrybuje zawartość