Informacja w sprawie wyboru oferty

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem na zamówienie publiczne z dnia 2012.07.16

PRZYGOTOWYWANIE , PRZYWOŻENIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW DZIECIOM UCZĘSZCZAJĄCYM DO 2 PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

Wyłoniono oferenta :

Zakład Przetwórstwa Spożywczego w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 2

26-015 Pierzchnica
 

15. Święto Śliwki

Zapraszamy do Szydłowa na 15 Święto Śliwki w dniu 18-19 sierpnia 2012 r.

Zaproszenie do Szydłowskiego Klubu Seniora

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie zaprasza osoby w wieku 50+ do uczestnictwa w projekcie Seniorzy w akcji - Szydłowski Klub Seniora.

Subskrybuje zawartość