Wyniki inicjatyw lokalnych +

 Miejsko –Gminne Centrum Kultury w Szydłowie  realizując projekt współfinansowany z Narodowego Centrum Kultury   Inicjatywy Lokalne + 2019 pt. „Szydłów łączy pokolenia”  z pomocą  członków jury wyłoniło  05.07.2019 7 inicjatyw kulturalnych do realizacji.  Łączna wartość  projektów   to 23 100 zł!

Punktacja przedstawia się następująco:

Szydłów łączy pokolenia - wnioski na kulturę

W ramach realizowanego przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie wniosku „Szydłów łączy pokolenia” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, nasza jednostka ma możliwość sfinansowania od 3 do 7 inicjatyw kulturalnych.

Zapraszamy na Orszak Trzech Króli

Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Szydłowie i Parafia pw. Św. Władysława

w Szydłowie  serdecznie zapraszają w dniu 6 stycznia 2019 r. na

Orszak Trzech Króli

Subskrybuje zawartość