Zapraszamy na kurs tańca

Warsztaty ceramiczne

Zapraszamy dzieci i młodzież                                                                   

na warsztaty ceramiczne oraz zajęcia lepienia w glinie na kole garncarskim

Zapraszamy 27 i 28 sierpnia(czwartek,piątek)

Punkty Przedszkolne

Spotkanie z zainteresowanymi rodzicami dzieci z Punktów Przedszkolnych w Solcu i Potoku odbędzie się 26.08.2015 o godzinie 14.00 w synagodze.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Solcu odbędzie się 01.09.2015 o godzinie 11.00 , w Potoku o godzinie 12.00.

Subskrybuje zawartość