Diagnoza kultury 2015

Wyniki oceny wniosków Inicjatywy Lokalne 2015

Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej złożone aplikacje na inicjatywy w ramach „Sięgaj gdzie wzrok nie sięga- łączmy się w działaniu” - projekt Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 realizowanym przez  Gminne Centrum Kultury w Szydłowie dofinansowany  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

W dniu 12 czerwca 2015r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury przy ul. Targowej 3

Subskrybuje zawartość