Jak dostać się na studia prawnicze?

Jak dostać się na studia prawnicze?

Studia prawnicze tradycyjnie już należą do najbardziej obleganych kierunków studiów. Wiąże się to z niesłabnącym przekonaniem u młodych ludzi, że wykształcenie to jest prostą drogą ku karierze, dobrej przyszłości oraz satysfakcjonujących zarobków. Progi na prawo, szczególnie na najlepszych uczelniach w kraju, nie należą więc do najniższych. Pytanie więc podstawowe – jak dostać sie na prawo? Jakie rozszerzenia wybrać na egzaminie maturalnym? 

Język polski, Historia, WOS – warto!

Nie bez kozery mówi się, że studia prawnicze sa najlepszą opcją dla wyróżniających się humanistów. W praktyce faktycznie jest tak, że większość studentów tego kierunku to osoby, które zdawały na egzaminie maturalnym język polski, historię lub wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Także te trzy przedmioty są najczęściej honorowanymi na rekrutacji na studia prawnicze. Poza nimi bardzo ważną rolę odgrywa także dobre zdanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, a czasami np. zamiast historii może pojawić się matematyka. Wydaje się jednak, że osoby o umysłach ścisłych zdecydowanie częściej wybierają później kierunku techniczne na politechnikach aniżeli prawo, które jednak jest kierunek o wyraźnym zabarwieniu społecznym. 

Czy na prawo trudno się dostać? 

Odpowiedź na takie pytanie zawsze będzie bardzo subiektywna – zależy to bowiem od indywidualnych umiejętności, które przekładają się później na wyniki egzaminów maturalnych. Generalnie jednak, można stwierdzić, że o ile na Uniwersycie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim czy też Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza rekrutacja może nastręczyć pewne trudności, o tyle na uczelniach w mniejszych miastach wymagania stawiane kandydatom są zdecydowanie mniejsze ze wzgledu na mniejszą liczbę chętnych. Warto też pamiętać, że wykształcenie prawnicze zdobywać można w systemie zaocznym (weekendowym) – najczęściej w tym trybie liczba miejsc jest znacznie większa. Dodać należy, że kierunek ten także prowadzony na wielu uczelniach prywatnych, a na takowych dostanie się na studia zależy najczęściej tylko i wyłącznie od zasobności naszego portfela.