Jak zostać nauczycielem?

Jak zostać nauczycielem?

Praca nauczyciela w szkole polega na przekazywaniu wiedzy uczniom. Nauczyciel to zawód jeden z najstarszych, który daje wiele satysfakcji podczas uczenia i kształcenia uczniów. Jakie studia skończyć, aby zostać nauczycielem?

Kwalifikacje zawodowe nauczyciela

Osoba z wykształceniem wyższym może zostać nauczycielem, warunkiem jest tylko ukończenie kursu pedagogicznego który wynosi 270 godzin. Zajęcia odbywają się w zakresie pedagogiki, psychologii oraz metodyki nauczania. Ponadto trzeba odbyć praktyki w szkole. Zatem każda osoba posiadająca dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz dyplomy wskazujące na wykształcenie pedagogiczne, może ubiegać się o stanowisko nauczyciela.

Jak zostać nauczycielem po innych studiach?

Wymogiem jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich. Gdy w przypadku przygotowania pedagogicznego do szkół podstawowych lub zawodowych może być osoba z licencjatem. Jeśli osoba n stanowisko nauczyciela ukończyła studia wyższe inne niż te związane z nauczaniem w szkołach, niezbędne jest ukończenie studiów podyplomowych w kierunku nauczania w szkołach i realizowanie przygotowania pedagogicznego.

Jak można zdobyć przygotowanie pedagogiczne?

Przygotowanie pedagogiczne jest wymagane i nie tylko w nauczaniu, ale także w pracy jako pedagog czy psycholog szkolny również jako opiekun szkolny. Również obowiązują wymogi godzinowe w odbyciu praktyk:

-Minimum 270 godzin na naukę teorii,
-Minimum 150 godzin na praktyki pedagogiczne.

Predyspozycje do pracy nauczyciela?

Chociaż nie każdy sprawdzi się w pracy nauczyciela, zawód wymaga osoby zainteresowanie tym wykonywanym zawodem. Przyszły nauczyciel powinien :

-być osobą, która wykazuje zainteresowanie tym wykonywanym zawodem,
-powinien nawiązywać szybki i śmiały kontakt z dziećmi,
-powinen być odporny stres,
-być miły, kontaktowy.

Czy warto zostać nauczycielem?

Bycie nauczycielem jest się spełniony, daje dużo satysfakcji, gdy widzi się efekty swojej pracy. Osoba ucząca w szkole ma kontakt z ludźmi, który pozwala realnie wpływ na naszą przyszłość. Jeśli jednak nauczyciel nie ma odpowiedniego przygotowania merytorycznego: zarówno przygotowanie przedmiotowego, jak i dydaktycznego zderzenie się z rzeczywistością może okazać się trudne i wymagające. Dlatego wymagane jest odpowiednie przygotowanie do wykonywanego zawodu.